Enemmän tukea perheille

  1. Maksuton päivähoito
  2. Päiväkoti kodin läheltä jokaiselle
  3. Jokaisen lapsen oikeus harrastuksiin
  4. Lastensuojeluun ja sosiaalipalveluihin riittävästi henkilökuntaa

Laadukas varhaiskasvatus, johon jokaisella vanhemmalla on subjektiivinen oikeus viedä lapsensa on paras keino ennaltaehkäistä ihmisten eriarvoistumista. Päiväkotipaikka on löydyttävä kohtuullisen matkan päästä kotoa, jottei perheiden päivittäinen aika kulu liiaksi työhön ja lasten kuljettamiseen käytettyyn aikaan, vaan perheillä on mahdollisuus viettää laadukasta aikaa yhdessä.

Harrastusten mahdollistaminen myös vähävaraisten perheiden lapsille tukee eriarvoistumisen ennaltaehkäisyä ja antaa jokaiselle lapselle yhtäläisemmät mahdollisuudet saada mielekästä tekemistä sekä hyvän ja monimuotoisen sosiaalisen ympäristön jossa kehittyä ja kasvaa.

Lastensuojelun ja sosiaalihuollon ennaltaehkäisevään ja perheiden tukemiseen keskittyvään palveluun tarvitaan lisää henkilökuntaa. Perheet, varsinkin yhden vanhemman perheet, tarvitsevat tukipalveluita, jotka ylläpitävät perheen hyvinvointia ja jaksamista arjessa.