Perustuslakivaliokunta antoi eilen lausuntonsa sote-uudistuksesta.

Tiivistetysti perustuslakivaliokunta vaatii, että lain pitää paremmin turvata kansalaisten oikeus saada sosiaali- ja terveyspalveluita. Kun korjauskierroksen jälkeenkään laki ei täytä perustuslain vaatimuksia tältä osin, vahvistaa se aiempia havaintoja, että lain valmistelussa hallituksen tarkoitus ei ole ollut tarjota kansalaisille hyvää hoitoa ja palveluita.

Perustuslakivaliokunta vaatii maakunnilta sellaista valmiutta omaan palveluntuotantoon, että ne kykenevät kaikissa tilanteissa turvaamaan palveluiden saatavuuden. Tämä vaatimus korostaa julkisen vallan vastuuta huolehtia ihmisistä, vaikka palveluita lähdettäisiin laajasti markkinaehtoistamaan. Tämä myös näyttää valinnanvapausmallin järjettömyyden: resursseja ohjattaisiin isosti yksityisille toimijoille, mutta julkiselta sektorilta vastuu ei poistu ja siksi myös maakunnan valmiuden ylläpitämiseen väistämättä kuluu rahaa.

Näyttää, että hallitus käy kädenvääntöä perustuslain kanssa siitä, voidaanko rahaa säästää vain leikkaamalla sosiaali- ja terveydenhuollosta väkisin. Perustuslakivaliokunnan lausunnon valossa ei voida, vaan palveluiden turvaaminen on perustuslaillinen tehtävä. Jos säästöjä halutaan, pitääkin koko järjestelmä suunnitella palveluiden toteuttamisen kannalta järkevästi, vaikuttavuus ja sujuva ammattilaisten yhteistyö edellä.

Vaatimus varmistaa järjestelmän laillisuus EU-oikeuden näkökulmasta on kova. EU-notifioinnin väistely ei ole ollut viisasta, ja voikin olla, että vähintään tämä vaatimus kaataa sote-lakien voimaantulon suunnitellusti.

Näyttää yhä epätodennäköisemmältä, että laista olisi tämän hallituskauden aikana mahdollista saada perustuslain mukaista. Vaikka jollain tavalla laki saataisiin vielä runnottua perustuslain vaatimaan muotoon, ei se tarkoita, että laki on hyvä. Laissa on runsaasti myös muita kuin perustuslaillisia ongelmia. Yhä harvempi uskoo hallituksen esityksen tuottavan hyvää ihmisille ja lain kannatus eduskunnassa on niukka.

Järkevintä hallitukselta olisi nyt viheltää peli poikki ja olla lähtemättä epätoivoiseen yritykseen paikkailla isoa ja ongelmallista uudistusta kiireellä. Tässä tilanteessa valmistelun keskeyttäminen vaaleihin asti olisi myös demokraattisin vaihtoehto. Sen sijaan, että seurataan hallituksen sote-mallin kuolinkamppailua, tulisi avata tila keskustelulle siitä, millaisen soten ensi vaalikaudella haluamme tehdä. Tämä on yksi suurimpia kysymyksiä, joihin kansalaiset voivat näissä vaaleissa vaikuttaa.