koska ihmisarvoinen elämä on ihmisoikeus!

ELINA NYKYRI 30.1.2019 Kansan Uutisten -blogissa Yhdenvertaista Suomea rakentamassa: https://blogit.kansanuutiset.fi/yhdenvertaista-suomea-rakentamassa/hyva-hoito-kuuluu-jokaiselle-vauvasta-vaariin/   

Vanhustenhoito on kriisissä

Olen järkyttynyt, kun kaikkein heikoimpia kohdellaan huonosti. Missä on inhimillisyys? Laitoshoito on kriisissä. Kotihoitokin on kriisissä. Minne voi vanhus tai vammainen ihminen mennä? Ei saa hoitoa kotonaan, eikä laitoksessakaan. Ihmettelen, miksi asiasta on tullut isomman keskustelun aihe vasta nyt. Julkisuuteen on tullut monia uutisia hunosta hoidosta vanhusten tehostetussa palvelutalohoidossa. Valvira keskeytti hoivakodin toiminnan yhdessä Esperi Caren hoivakodissa ja viranomaiset selvittävät kymmenien Esperi Caren yksiköiden ongelmia. Kunta joutui ottamaan tuon toimintansa keskeyttäneen hoivakodin haltuunsa ja pyörittää toimintaa toistaiseksi itse.  Iltasanomat toteaa: ” Aluehallintoviraston mukaan epäkohdat liittyivät muun muassa riittämättömään hoitohenkilökunnan määrään, puutteelliseen perushoitoon, lääkehoidon asianmukaisuuteen, asiakkaiden hoitoisuustietojen puutteellisuuteen sekä toimintayksikön lähiesimiestyöhön. Helsingin sanomien mukaan yhden asiakkaan epäillään kuolleen viime syksynä hoitovirheen takia ja kolme asiakasta on toimitettu joko terveyskeskushoitoon tai kuntoutusosastolle”.

On huomattava, että Esperin tapaus ei ole ainoa tapaus, vaan vain jäävuoren huippu. Samoja epäkohtia on ollut myös mm. Attendon, Mehiläisen ja Pihlajalinnan hoivakodeissa ja palvelutaloissa. Laiminlyöntejä on ollut jo vuosien ajan. Syynä on mielestäni äärimmäinen voitontavoittelu – vain rahalla on merkitystä. Yritysten omistajat ovat käärineet jättivoitot ja verotulot valuneet veroparatiiseihin. Henkilöstöä on ollut ylikuormittunutta, ei tarpeeksi hyvin koulutettua, vaihtuvuus suurta ja käytettävissä ei oikeita laitteita hoitoon (esim. nosturit). Se on johtanut vanhusten täysin epäinhimilliseen kohteluun. Hoivakodeissa on ollut mm. niin suuresta aliravitsemuksesta kärsiviä vanhuksia, että ennenaikaisen kuoleman riski on ollut selvästi kohonnut, henkilöstömitoituksia on laiminlyöty (voidaan puhua haamuhoitajista), vanhuksille on annettu reseptilääkkeitä ilman lääkärin määräystä, kesällä kuuma sisäilma on vaarantanut sekä henkilökunnan että vanhusten terveyden, vaippojen vaihtovälit ovat olleet liian pitkiä ja alapesua ei ole tehty edes kerran päivässä ja ulos on päässyt vain muutaman kerran vuodessa. Korostan, että huono hoito on pääasiassa johtunut liian vähäisestä henkilökunnasta, joka on johtunut johdon tekemistä ratkaisuista. On haluttu vain voittoa. Uskon, että valtaosa hoitajista haluaa tehdä työssään parhaansa hoidettavansa eteen, enkä halua syyllistää heitä. Henkilökunta on ollut kovilla ja työskentelyolot ovat olleet huonot.

Julkisellakin on omat ongelmansa. Omaiseni on kunnan tehostetun hoidon palvelutalossa. Hän on 72-vuotias ja asuu palvelutalosta vuokraamassaan asunnossa. Hänen hoitoonsa vaikuttaa paljon se, kuka on milloinkin työvuorossa. Usein hoitajat ovat kiireisiä, uupuneita. On paljon tuuraajia ja henkilökunnan vaihtuvuus on suurta. 25:tä vanhusta kohden palvelutalossa on 4 hoitajaa aamuvuorossa, 2 iltavuorossa ja 1 iltavuorossa. Usein omaiseni joutuu odottamaan wc:hen pääsyä. Pisin odotusaika on ollut kaksi tuntia. Onpa hän joutunut odottamaan suihkuun pääsyä 10 päivää ja joskus on unohdettu tuoda ruokaa tai jätetty antamatta jokin lääke. Asunto käydään siivoamassa keskimäärin kerran kuukaudessa.

Lähihoitajaopintoihin tulee palauttaa soveltuvuuskokeet. Hoiva-ala on vaativaa, ja siihen pitää olla luontaisia kykyjä. Kuka tahansa ei hoitotyöhön sovellu. Koulutusleikkaukset on peruttava, ja panostettava merkittävästi koulutukseen (etenkin ammatilliseen koulutukseen) ja sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Vammaisten asumispalveluissa myös epäinhimillistä kohtelua

Epäinhimillistä kohtelua on myös vammaisten kohdalla. Jotkut vammaisten aikuisten vanhemmat ovat joutuneet ottamaan aikuisen lapsensa takaisin kotiin asumaan, kun hoito ei ole toiminut kuten oli sovittu. Aspa-säätiössä toimiva Milla Ilonen toteaa, että asumisyksikön asukkaiden hodion tason voi aistia jo laitoksen ovella. ”Tuoksuuko tuore pulla vai käsidesi. Onko lattialla matot vai onko kolkkoa”. Hälyttävää on se, että Milla Ilosen mukaan kolmasosa hänen tapaamistaan asumisyksiköiden asukkaista ei ole voinut itse päättää missä, miten ja kenen kanssa he asuvat. Usein vammaiset henkilöt asumisyksiköissä ja vanhukset hoiva- ja palvelukodeissa eivät voi vaikuttaa päivärytmiinsä, ja voi mennä päiviäkin ilman, että he pääsevät ulos. He kärsivät myös mielekkään tekemisen puutteesta. Voidaan puhua näennäisosallisuudesta eli siitä, että palveluiden käyttäjiä kuullaan vain siksi, että niin täytyy tehdä. Olen kuullut, että joihinkin vammaisten asumispalveluyksiköihin ei päästetä yllätysvierailulle. Se tarkoittavaa, että paikalla on jotain salattavaa. Olen kuullut senkin, että asiakkaiden terveysongelmiin ei ole reagoitu, vaikka he ovat olleet vakavasti sairaita. Joskus ainoa pelastus on ollut pääsy omaisten luokse.

Kilpailuttaminen? Ihminen ei ole kauppatavaraa!

Tulee muistaa, että kunnalla on muitakin vaihtoehtoja palveluiden tuottamiseen kuin kilpailuttaminen. Voidaan käyttää suorahankintaa, palveluseteliä tai tuottaa palvelu itse. Olipa palvelu tuotettu itse tai ostettu yksityiseltä yritykseltä, ei kunta voi paeta vastuutaan. Kunta on aina palvelun järjestämisvastuussa, kun kyse on sosiaali- ja terveyspalveluista. Vammaisten asumispalveluyksikön hoidon on täytettävä sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammalain asettamat ehdot. Lisäksi tulee kunnioittaa YK:n vammaisten ihmisten ihmisoikeussopimusta. Sen mukaan vammaisella henkilöllä tulee olla mahdollisuus päätää miten, missä ja kenen kanssa hän asuu. Lisäksi hänellä tulee olla yhtäläinen liikkumisvapaus vammattomaan verrattuna. Vammaisella tulee olla mahdollisuus tavata ystäviään silloin, kun hän sitä haluaa. Mainitsin tässä vain muutamia asioita.

Epäkohtia on tullutv esille vanhusten hoidon lisäksi päiväkodeissa, lastensuojelussa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Myös julkisissa sote-palveluissa on epäkohtia, ei sitä kukaan kiistä. Julkinen palvelu toimii kuitenkin erilaisella logiikalla kuin yksityinen. Yksityinen pyrkii voittoon, julkinen hoitamaan sille annetun palvelun ilman, että työstä tulisi voittoa. Kunta ei pysty niin hyvin valvomaan yksityistä toimijaa kuin itse pyörittämäänsä paikkaa. Usein yksityisellä on myös huonommat työolot ja alhaisempi palkka kuin julkisella.

Meidän on lakattava alibudjetoimasta sosiaali- ja terveyspalveluihin. Erityisesti tulee panostaa koti- ja laitoshoitoon, oli sitten kyse vanhuksista, vammaisista ihmisistä tai mielenterveys- ja päihdekuntoutujista. Kuntien on muistettava suunnitella jokaisen palvelu yksilöllisesti. Kaikki me olemme erilaisia. Joka sopii yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle. On muistettava yksityisten paikkojen valvonta ja panostettava laatuun. Sanotaan, ettei halvalla hyvää saa. Tämä kannattaa aina muistaa. Kilpailuttaminen ei ole ainoa vaihtoehto, ja aina onkin mietittävä onko se tarpeen.

Mielestäni ihmisen elämälle välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut eivät sovi markkinaehtoisesti tuotetuksi. Hyvä hoito on ihmisoikeus. Emme saisi lainkaan kilpailuttaa ihmisten elämällä välttämättömiä sosiaali- ja terveyspalveluita (esim. vammais-, vanhus-, mielenterveys- ja päihdepalveluita). Vasemmistoliitto kannattaa #eimyytävänä ja #eimyytävänä2 -kansalaisaloitteita. Vain tavaroita voi kilpailuttaa. Ihminen ei ole kauppatavaraa. Ei palata huutolaisaikaan.

Kilpailuttaessa asiakas ei pysty vaikuttamaan siihen millaista hoitoa hän saa ja kuka hoitoa antaa tai missä hoitoa annetaan. Olisi tärkeää, että päätöksenteon kaikilla tasoilla olisi eri käyttäjäryhmien edustajia, kuten asumisyksikössä asuvia vammaisia henkilöitä.  On todella surullista, että vain ne, jotka osaavat vaatia, saavat heille lain mukaan kuuluvat oikeudet. Miksi pitää olla niin? Eikö yhteiskunnan tule suojella kaikkein heikoimpia? Asiakkaalla ja hänen omaisillaan tulisi olla käytössään tehokkaammat keinot reklamoida, jos palvelu ei toimi niin kuin ajateltu. On myös hoitajien ja kunnan päättäjien asia puuttua asiaan, jos he huomaavat epäkohtia.

Jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään. On tärkeää kuunnella asiakkaita. Vain he tietävät, millainen hoito on heille hyvää. Vain se, joka on läpikäynyt saman kuin sinä, voi täysin ymmärtää sinua. Palvelunkäyttäjät tulee ottaa mukaan prosessin alusta lähtien oikeasti. Kunnan on kuunneltava vammais- ja vanhusneuvostoja sekä itse palvelunkäyttäjiä. Laitoksissa asuvat unelmoivat ns. tavallisesta elämästä, ei sen kummemmasta. He haluavat itse päättää koska he menevät suihkuun tai tapaavat ystäviää. Itsemääräämisoikeus pitää olla lähtökohta. Samoin mahdollisimman itsenäinen elämä. On muistettava, että paljon palveluita käyttävät eivät ole vain kuluerä, vaan he tuovat mukanaan työtä. Hoitajat saavat työtä, ja palkallaan he maksavat veroa. Moni vammainen käy myös kokoaika- tai osa-aikatöissä, opiskelee tai toimii vapaaehtoisena.  Mitä paremmin ihminen voi osallistua yhteiskuntaan, sitä terveempänä hän pysyy. Yhteiskunnasta syrjäyttäminen tulee kalliiksi.

Vammaisasiamies ja vanhusasiamies Suomeen

Tarvitsemme Suomeen vammaisten etua valvomaan vammaisasiamiehen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun aika ei riitä kaikkeen. Tarvitsemme myös vanhusasiamiehen viran. Olisi hienoa, jos yhdellä kansalaisaloitteella voitaisiin vaatia molempien virkojen perustamista. Toivottavasti tällä kertaa ihmiset ymmärtäisivät miten tärkeistä asioista on kyse, ja aloite saisi yli 50 000 allekirjoittajaa.

Velvoittavat hoitajamitoitukset lakiin

Vanhuspalvelu-, vammaispalvelu-, sosiaalihuolto- ja kehitysvammalakeihin on saatava hoitajamitoitukset velvoittavina. Niissä tulee huomioida asiakkaan hoitoisuus eli se mikä on asiakkaan toimintakyky, eikä lomalla olevaa tai esimiestä saa laskea reserviin. Eli ei voi olla vain yhtä mitoitusta, vaan tarvitaan mitoitus erikuntoisille asiakkaille.  On eriasia hoitaa omatoimista kuin sänkyyn hoidettavaa vanhusta. Mitoitus ei tietenkään ole ainoa asia, mitä pitää tehdä. Asiakkaiden lisäksi on kuunneltava asiakkaiden omaisia ja hoitajia. Heillä on paljon kokemusta, ja sitä tulee arvostaa. Asiakkaiden oikeuksia tulee vahvistaa lainsäädännössä (itsemääräämisoikeus) ja huomioida, että pitkäaikaisessa laitoshoidossa kyse on ihmisen kodista. Päivi Repon toteaa oivallisesti Helsingin sanomissa: ”Kaiken takan on raha, … kyse on yksinkertaisesti siitä, että yritykset hamuavat voittoa ja palveluja ostavat kunnat haluavat säästää. Kunnat käyttivät vuonna 2017 vähemmän rahaa vanhusten hoitoon kuin vuonna 2015, vaikka palvelujen saajien määrä kasvoi.” Kunnat siis alibudjetoivat sote-palvelunsa. Väistämättä asiakas kärsii, jos asiakasmäärän kasvaessa ei budjetoida lisää rahaa palveluun.

Päivähoidossa ja lastensuojelussa myös ongelmia

Lastensuojelulaitoksissa (mm  koulukodeissa) ja päivähoidossa on myös huomattu lasten hoidon vakavia laiminlyöntejä. Helsinkiläinen yksityinen päiväkotiketju on pyörittänyt luvatta toimintaa varastossa. Se vaarantaa lasten turvallisuuden. Lapsilla on oikeus laadukkaaseen päivähoitoon ja vanhemmilla oikeus luottaa siihen, että lapset ovat turvassa päivän ajan. Tämä on niin väärin. Mielestäni on aiheellista todeta, että markkinaehtoisuus ei sovi ihmisten hoitoon, oli sitten kyse vauvasta tai vaarista.

Ihmisarvoinen elämä kuuluu jokaiselle – hyvää hoitoa kaikille!

Puolustetaan kaikkein heikoimpia. Tehdään yhdessä inhimillinen Suomi! Hyvä hoito kuuluu kaikille vauvasta vaariin, koska ihmisarvoinen elämä kuuluu kaikille! Ei jätetä ketään yksin, vaan välitetään toisistamme. Raha ei saa ratkaista kaikkea! On tärkeämpiäkin arvoja. On arvovalinta mihin rahamme käytämme. Käytämmekö rahat hyviin julksiin palveluihin vaiko rikkaita hyödyttäviin veronalennuksiin, hävittäjähankintoihin ja yritystukiin. Lakataan alibudjetoimasta. Puolustetaan kaikkein heikompia. Vanhuksemme ovat tehneet vuosikymmeniä töitä, ja lapset ovat tulevaisuutemme, vammaiset henkilöt voivat elää hyvää elämää ja jopa käydä töissä, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat voivat kuntoutua hyvällä hoidolla. Kun laitoshoito toimii, pysyvät asiakkaat toimintakykyisempinä. Laitoshoito luo työpaikkoja ja tuo verotuloja. Se ei ole vain menoerä.

Juuri paljastuneissa vanhusten hoidon ongelmissa ei ole mitään uutta, sillä vanhusten, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten ihmisten pitkäaikaishoidossa on ollut jo pitkään. On vihdoin tullut aika todeta,ettei voitontavoittelu sovi sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ihminen ei ole kauppatavaratavara. Ollaan palattu huutolaisaikaan, jossa köyhän, vanhan, sairaan tai vammaisen elämällä ei ole arvoa, vaan ihminen oli kuluerä ja ilmaista työvoimaa.

Hyvä hoito on ihmisoikeus! Ihmisarvoinen elämä kuulöuu jokaiselle! Jokaisella tulee olla mahdollisuus päättää omista asioistaan, niin paljon kuin pystyy. Mahdollisimman itsenäinen elämä kunniaan! Lakiin tulee saada hoitajamitoitukset, jotka ottavat hoidettavien kunnon huomioon. Lomalla tai sairaana olevia ei saa laskea mitoutukseen, eikä myöskään esimiehiä. Totean myös, että vanhustenhoito ei ole ainoa paikka missä on vakavia ongelmia. Suuria ongelmia on myös vammaisten henkilöiden sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien laitos- ja kotihoidossa, lastensuojelussa ja päivähoidossa. Niissäkin hoidosta vastaavat pitkälti yksityiset yritykset, jotka hakevat vain voittoa. Yksityisiä ei olisi pitänyt päästää hoitoalalle! Ja julkisellakin on ongelmia, nekin on hoidettava. Kunnat alibudjetoivat hoivaan. Sen pitää myös loppua. Ihmisen elämälle välttämättömät palvelut pois hankintalaista.

Meillä on mahdollisuus kääntää suunta – äänestetään inhimillistä politiikkaa tekeviä eduskuntaan. Äänestäminen on nyt äärimmäisen tärkeää!

Lähteet:

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005978418.html

https://yle.fi/uutiset/3-10615005

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005981373.html

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/8ac2aee7-e169-4a9f-a21e-42a498775c83

https://yle.fi/uutiset/3-10618334?fbclid=IwAR1jyge7sio_BIaIxLvIi9x-5qBzah2ZxfY0bXcgOvLcg_T14-0LUhZa8p4

https://yle.fi/uutiset/3-10617945?fbclid=IwAR2OrlwjTpSVNsR9afTaqAJUaP7zt6IiR_gH6mtBnY8B_HZGx798rYJZCmU

www.eimyytavana.fi

https://niemikoti.fi/mielenterveyspalveluiden-kilpailutus-vaarantaa-tarkeiden-ja-pysyvien-hoitosuhtei/

https://yle.fi/uutiset/3-10618746?fbclid=IwAR2OrlwjTpSVNsR9afTaqAJUaP7zt6IiR_gH6mtBnY8B_HZGx798rYJZCmU

https://www.hs.fi/kaupunki/helsinki/art-2000005969829.html

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005982436.html

https://www.mtv.fi/sarja/huomenta-suomi-33001003008/ongelmia-hoitolaitoksessa-nyt-puhuu-kehitysvammaisen-aiti-1043827?fbclid=IwAR1qmbODPoIAAAgWGdu714-wRIQ8qVeAJWWDeVJTH0vfXyNW8JuJJGntXK0

https://hoitajat.net/ajankohtaista/yksityisten-hoivaj%C3%A4ttien-palvelukodeissa-vallitsee-pelon-ilmapiiri-r757/?fbclid=IwAR0SccbFWFUvwPn63Ui4go5hvnzoDf-hNk-XwR4MRd39lisY5RcP5DSzI2I

https://yle.fi/uutiset/3-10548803