Ilmasto-oikeudenmukaisuus tarkoittaa, että saastuttaja maksaa

 

Kirjoitin seuraavan lyhyen puheeni, jotta saisin mahdollisimman selvästi ilmaistua, mistä vasemmistolaisessa ilmastopolitiikassa mielestäni on kyse ja millä tavoin se mielestäni on valtavirran vihreiden harjoittamaa ilmastopolitiikkaa kestävämpi ratkaisu.

 

Fossiiliteollisuuteen perustuva tuotantorakenne syntyi 1800-luvun alussa. Nyt tiedämme, että sen seurauksena varallisuus on kasautunut osakkeenomistajille ja hiilipäästöt ovat kasautuneet ilmakehään.

 

Ilmastonmuutoksen kieltäjille nauretaan. Maailman jokseenkin jokainen valtio on allekirjoittanut Pariisin ilmastosopimuksen. Mutta ilmasto-oikeudenmukaisuuden käsite on silti vielä monelle epäselvä, koska sillä on kolme erilaista ulottuvuutta.

 

Olemme nyt siirtymävaiheessa tuotantorakenteeseen, joka vapautuu fossiilienergiasta. Meidän on ensinnäkin otettava huomioon eri maiden välinen ilmasto-oikeudenmukaisuus. Toiseksi meidän on otettava huomioon eri maiden sisäinen eri yhteiskuntaluokkien välinen oikeudenmukaisuus.

 

Tämä tarkoittaa, että köyhän maan syntilista on pienempi kuin rikkaan maan syntilista. Ja köyhän kansalaisen hiilijalanjälki on pienempi kuin saman maan isokenkäisen.

 

Koska 1800-luvun alusta asti sekä varallisuus että hiilipäästöt ovat sukupolvien ajan kasautuneet, niin ilmasto-oikeudenmukaisuudella on kansallisen ja kansainvälisen lisäksi kolmantena myös historiallinen ulottuvuus.

 

Kasautunut varallisuus on seurausta ympäristöä ja kansalaisia kohtaan osoitetusta välinpitämättömyydestä ja kustannusten ulkoistamisesta. Ilmasto-oikeudenmukaisuus tarkoittaa, että saastuttaja maksaa. Firmojen piikkiin on jo sukupolvien ajan kertynyt erittäin suuri määrä näitä maksamattomia kuluja – ja varallisuutta.

 

Siirtymävaiheen kulut fossiilienergiasta vapaaseen tuotantorakenteeseen eivät kuulu tavallisten kansalaisten maksettavaksi. Henkilökohtaisia kulutusvalintojakin tärkeämpää on siksi vaikuttaa siihen tuotantorakenteeseen ja omistussuhteisiin, jotka nykytilanteen ovat synnyttäneet ja sitä ylläpitävät.

 

Alistumalla nykytilaan ja ylikorostamalla yksilön mahdollisuuksia ja markkinaratkaisuja uhraamme oman elämämme lisäksi koko maapallon. Ilmastonmuutos muuttaa kaiken ja vastakkainasettelun aika on nyt. Siksi suuryhtiöiden osakkeenomistajien ja heitä rahoittaneiden pankkiirien on tullut aika maksaa oma osuutensa.

 

Ilmastonmuutos ja eriarvoisuuden lisääntyminen ovat tutkitusti Suomen kaksi suurinta turvallisuusuhkaa. Niitä molempia ehkäistään aivan samalla tavalla, kun ymmärretään mitä ilmasto-oikeudenmukaisuus tarkoittaa.

 

Mikko Nieminen, kansanedustajaehdokas (Vas, Uusimaa)

Mikon kotisivu:

 

(Kirjoitus on julkaistu Uusimaa-lehdessä 13.3.)