Miksi Mikon mielestä kaikki ei saa olla myytävänä

 

Voitontavoittelu ei kuulu ihmisten välttämättömän avun ja hoivan alueelle. Kapitalismille on pantava rajat. Muuten se on kuin aasi, joka syö kaiken mitä tilalta löytyy.

Yksilönvapaus on yksi tärkeimmistä yhteiskunnallisista arvoista. Yksilön perusoikeuksien toteutumista uhkaa sellainen taloudellinen rationaliteetti, jota perustellaan uusliberalistisella ansaintalogiikalla.

Elinkeinovapauden tulee aina olla alisteinen yksilönvapaudelle, on kyse sitten lentoliikenteen harjoittamisesta, yksityisarmeijoista tai vammaishuollon, vanhushoivan tai lastensuojelun piiriin kuuluvista.

Eduskunnassa on parhaillaan kansalaisaloite, missä 70.000 ihmistä vaatii, että vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttaminen pitää lopettaa. Aloitetta tulee laajentaa vanhushoivaan ja lastensuojeluun. Meillä on jo yksityiskoululainsäädäntö, joka kieltää voitontavoittelun perusopetuksessa. Samanlaista lainsäädäntöä tarvitaan vanhusten, lasten ja vammaisten perusoikeuksien suojaksi.

 

Mikko Nieminen, kansanedustajaehdokas (Vas, Uusimaa)

Mikon kotisivu: