Palvelurakenneuudistuksella on mahdollista kehittää palveluja hyvään suuntaa, mutta sen ei tarvitse olla nyt suunnitteilla olevan maakuntauudistuksen kaltainen. Helsinki on jo väestöltään niin iso, että voi huolehtia omat palvelunsa itse. Monia kuitenkin askarruttaa, millä perusteella kunnan palvelut laitetaan arvojärjestykseen ja häviävätkö lähipalvelut vai paranevatko ne. Tärkeää on säilyttää peruspalvelut ja keskittyä kehittämään niiden laatua yhteistyössä yli kuntarajojen käy maakuntauudistukselle, miten käy.

Laadukkaiden palvelujen ensisijaiset kriteerit ovat saatavuus, läheisyys ja asiakaslähtöisyys. Päivittäisten palvelujen kuten päivähoidon, koulujen, terveyskeskusten ja julkisen liikenteen tulee olla lähellä perheitä ja vastata asiakkaiden tarpeita. Kunnan tuottaessa tärkeimmät peruspalvelunsa itse, se voi paremmin varmistaa palvelujen pitkäjänteisen kehittämisen ja kuntalaisten tasa-arvoisen kohtelun. Julkisten palvelujen tarjontaa yli kuntarajojen tulisi toteuttaa järkevästi ja etenkin erityisosaamista vaativissa hoitotilanteissa. Jos kunta joutuu ostamaan joitakin palveluita, halvin vaihtoehto tuskin on laadukkain. Helsingissä on nähty, mitä palvelujen ”integraatio” tarkoitti, nimittäin sitä, että lähipalvelut katoavat koko ajan