Toimeentulotukea mahdollista saada terveyskuluihin

Monilla paljon palveluita tarvitsevilla ovat sairauskulut (erityisesti lääke- ja matkakulut) etenkin alkuvuodesta suuret. Ja moni heistä on pienituloinen.

Muistakaa, että Kela ottaa lääkekulut huomioon toimeentulotuessa kuluina, tai voi myöntää maksusitoumuksen lääkkeisiin. Samoin kannattaa muistaa, että Kela huomioi Kela-taksin omavastuut ja julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut toimeentulotukea laskettaessa. Maksusitoumuksen saatat saada vaikka oliskin enemmän rahaa kuin mitä toimeentulotuen saamisen ehto on, sillä sairauskulut voivat viedä laskelman miinukselle.

Lisäksi kannattaa muistaa kunnan täydentävä tt-tuki ja mahdollisuus saada asiakasmaksusta alennus tai päätös, että maksu jätetään kokonaan perimättä.

Kelan tt-tuessa tuloista vähennetään kaikki terveydenhoitokulut (julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut, julkisen terv. huollon matkakulut, lääkekulut ja joskus silmälasit). Puolison ja lasten kulut ja tulot otetaan huomioon kanssa. Kannattaa hakea maksusitoumusta 🙂 .

Meille myönnettiin mm. 2017 maksusitoumukset lääkkeisiin, kun lääkekulut olisivat olleet 1210 €, katot tulivat täyteen 1 kk aikana. Ensi vuonna tulee olemaan sama tilanne lääkekulujen kanssa. Minun ja puolisoni lääkekatot tulevat täyteen yhden kuukauden aikana.

Maksusitoumuksen kanssa mennään apteekkiin, ja Kela maksaa apteekkilaskun kokonaan. Jos siis olet pienituloinen ja lääkekulut tai muut terveydenhoitokulut ovat suuret, niin kannattaa hakea toimeentulotukea. Hakemuksessa kannattaa selittää selvästi minkä hintaisia lääkkeitä käyttää, ja voi kertoa myös mitä lääkekulut olivat edellisenä vuonna.

Tuki on tarkoitettu pienituloisille: niille, joille jää asumis- ja terveydenhoitokulujen jälkeen elämiseen alle 491,21 € kk yhden hengen taloudessa ja 417,53 €/kk/hlö kahden hengen taloudessa.

Kela korvaa myös lääkkeitä, joilla ei ole Kela-korvattavuutta, jos on asiasta lääkärin kirjoittama resepti ja lääke on tarkoitettu sairauden hoitoon. Kuitenkin erityisluvallisia reseptilääkkeitä ja yli 200 € maksavia ei-Kela-korvauksellisia reseptilääkkeitä (joita on jo kolmannes kaikista reseptilääkkeistä), ei korvata automaattisesti, vaan Kelan ”asiantuntijalääkäri” arvioi erikseen niiden tarpeen (tieto Tuulikilta). Se on epäkohta.

http://www.kela.fi/toimeentulotuki-terveydenhuoltomenot?inheritRedirect=true

http://www.kela.fi/toimeentulotuki-perusosan-maara

http://www.kela.fi/toimeentulotuki-mihin-menoihin

http://www.kela.fi/toimeentulotuki-maksusitoumukset

http://www.kela.fi/toimeentulotuki-laakkeet-ja-maksusitoumus-apteekkiin