Euroopalla on edessään valtavia ongelmia ja vaativia tehtäviä. Ne eivät kuitenkaan ole niitä samoja, joista iso osa ehdokkaista ja politiikan kommentaattoreista puhuvat.

Ilmastonmuutos etenee lähes hallitsemattomana joka hetki. Monet sen ymmärtävistä ovat ahdistuneita, iso osa kieltää asian kokonaan.

Samalla monia kansainvälisen veronkierron rakenteista hyötyviä superrikkaita ja suuryritysten johtajia ei häiritse, jos vaalien alla puhutaan lähinnä kansallisista identiteeteistä ja rajavalvonnasta. Jokainen niistä kiistelyyn käytetty mediaminuutti on pois finanssimarkkinoiden sääntelyyn ja suuryritysten verotukseen mahdollisesti käytetystä ajasta.

Euroopan sosiaalinen kriisi vaatii ratkaisuja, joita on vaikea edistää niin kauan kuin valtiot samastetaan kotitalouksiin ja vaaditaan tiukkaa budjettikuria.

Vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen edellyttää mittavia satsauksia vihreään, ympäristöystävälliseen infrastruktuuriin. Nämä investoinnit eivät etene niin kauan kuin Eurooppa pitää kiinni keinotekoisista rajoista valtioiden velanotolle.

Kukaan ei ole huolissaan startup-yritysten velanotosta, jos yrityksillä nähdään olevan kasvunäkymiä ja investoinnit käytetään tämän kasvun tukemiseen. Valtioiden kasvuinvestointien osalta aihetta huoleen on vielä huomattavasti vähemmän. Silti investointivaje on todellisuutta koko Euroopassa.

Nämä ovat kysymyksiä, joista europarlamenttivaaleissa pitäisi puhua. Nurkkakuntainen pauhaaminen peittää alleen suuret poliittiset teemat.

Kärsijöinä ovat heikkenevien työehtojen ja leikkausten puristukseen joutuvat vanhemmat ja heidän lapsensa. Kärsijöinä ovat vanhukset, joiden ihmisarvoiseen hoitoon ei muka löydy rahaa. Kärsijöinä ovat opiskelijat, jotka kokevat arjessaan opetuksen resurssien leikkaukset. Viime kädessä kärsijänä on myös koko toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä vanhempiemme ja isovanhempiemme suurilla uhrauksilla rakentama eurooppalainen yhteiskuntamalli ja demokratia.

Ilmastonmuutoksen seurauksista kärsimme pian me kaikki – ja vielä enemmän meidän lapsemme ja lapsenlapsemme.

Meillä ei ole varaa odottaa. Näissä vaaleissa voimme saada europarlamentin, joka johdattaa EU:n ulos ilmastokriisin, kroonisen investointivajeen ja sosiaalisen kriisin luomasta umpikujasta. Tähän tarvitaan samalla merkittäviä panostuksia tutkimukseen eri tieteenaloilla.

Voimme luoda kehityskulkuja, jotka nostavat Eurooppaa ylöspäin jatkuvan ankeuttamisen sijaan. Asiat eivät kuitenkaan muutu, ellemme tee päätöstä ja lähde liikkeelle.  Me voimme olla niitä sankareita, joita sadan vuoden kuluttua ihaillaan.

Tarvitsen sinun apuasi. Tule mukaan kampanjatiimiin. Osallistu keskusteluihin sosiaalisessa mediassa ja julkisuudessa. Jos pystyt, lahjoita rahaa kampanjointiin – pienikin summa auttaa, ja kaikki apu on tervetullutta.

Älä sano ehkä, kun voit sanoa kyllä!