Ar­pa­jais­la­kie­si­tys oi­kean­suun­tai­nen, au­to­maa­tit siir­ret­tä­vä pois kaup­po­jen etei­sis­tä

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo ottaa kantaa tiistaina 5.10.2021 eduskunnan lähetekeskustelussa olevaan hallituksen esitykseen arpajaislaista. Saramon mielestä hallituksen esitys vie hyvään suuntaan, mutta pelihaittojen vähentämiseksi tarvitaan lisätoimia.

– Peleissä on eroja. Vaikka esimerkiksi Lotto on tarjonnut vuosikymmeniä perheille paikkoja yhteiseen haaveiluun ilman suurempia haittavaikutuksia, on epämiellyttävä totuus, että veikkausvoittovarat koostuvat isolta osin peliongelmaisten ihmisten rahoista, Saramo toteaa.

Surullisia ihmiskohtaloita ovat aiheuttaneet erityisesti hajasijoitetut automaatit. Niitä pelaavat erityisesti heikossa taloudellisessa asemassa olevat työttömät ja eläkeläiset, joille pienikin rahapelikulutus voi tarkoittaa merkittäviä vaikeuksia.

On epämiellyttävä totuus, että veikkausvoittovarat koostuvat isolta osin peliongelmaisten ihmisten rahoista.

– On tärkeää, että meillä on vihdoin hallitus, joka on jo tehnyt oikeansuuntaisia päätöksiä ongelmien vähentämiseksi sekä käynnistänyt selvitykset pelituottojen budjettikytkyn purkamiseksi.

Saramo jaottelee keskeiset rahapelipolitiikan kysymykset neljään – mitä tehdä RAY:ltä Veikkaukselle siirtyneille peliautomaateille, kansainvälistä kilpailua netissä kohtaaville peleille ja näiden molempien tuotonjaolle sekä monopolille.

– Vasemmistoliitto kannattaa automaattien siirtämistä kokonaan pois näkyviltä kauppojen ja kioskien eteisistä. Tässä on päästy hyvään alkuun automaattien määrää vähentämällä. Toinen tärkeä toimenpide on yhdistää pakolliseen tunnistautumiseen merkittävästi nykyistä alemmat maksimirajat tappioille.

Nämä toimenpiteet auttaisivat Saramon mukaan isoa joukkoa peliongelmaisia, vaikka jonkin verran pelaamista siirtyisi automaateilta nettiin ja Veikkauksesta ulkomailta operoiviin yhtiöihin.

Netin osalta tilanne on vaikea. Veikkaus käytännössä kilpailee jo nyt veroparatiiseista operoivien häikäilemättömien toimijoiden kanssa. Koska Veikkauksen omia nettipelejä pitää rakentaa siten, että ne eivät ruoki peliongelmia, on tärkeää, että hallituksen esitys tuo työkaluja myös monopolin vahvistamiseksi ja pelaamisen kanavoimiseksi Veikkaukseen.

Vasemmistoliitto kannattaa automaattien siirtämistä kokonaan pois näkyviltä kauppojen ja kioskien eteisistä.

Saramo näkee, että usein ratkaisuksi nostettu kilpailun avaaminen maksullisilla lisensseillä pahentaisi tilannetta, sillä se lisäisi rahapelien tarjontaa ja mainontaa.

– Monopolin toimintatavat voidaan päättää sellaisiksi kuin halutaan. Mikäli lisenssien ehdot vedettäisiin riittävän kireiksi, laskisi niiden hinta ja merkitys olemattomaksi, kun kilpailu siirtyisi luvattomille toimijoille. Luvattomia toimijoita on kaikissa järjestelmissä, olennaista on, että haitallisten pelien mainonta on minimoitu ja suuri enemmistö ihmisistä ei ajaudu niiden käyttäjiksi.

Saramo painottaa, että kulttuurin, veteraanien, tieteen, liikunnan, nuorisotyön, järjestöjen ja kaikkien muidenkin rahoitus on käsiteltävä pelihaittojen vähentämisestä irrallaan.

– Paras tapa tähän on purkaa kokonaan kytky edunsaajien ja Veikkauksen tuottojen välillä. Kytkyn purkamisen tarkempaan aikatauluun ja yksityiskohtiin otamme kantaa parlamentaarisen työryhmän työssä, mutta ajatustasolla kytky on purettava heti ja varmistettava tarvittava rahoitus verotuotoista.