Pia Lo­hi­kos­ki: Työl­li­syys­pal­ve­lu­jen ra­hoi­tus on jär­jes­tet­tä­vä rei­lus­ti

Hallitus valmistelee työllisyyspalvelujen siirtoa kuntien vastuulle vuodesta 2024 alkaen. Uudistuksen yhteydessä kunnille luodaan uusi rahoitusmalli, jonka perusteista on ollut kunnissa epätietoisuutta.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vaatii hallitukselta selvyyttä TE2024-uudistuksen valtionosuusrahoituksen jakoperusteista asiasta jättämässään kirjallisessa kysymyksessä.

Kunnilta on tullut viestiä, että vuosittaisen valtionosuusrahoituksen kohdentamisessa tulisi huomioida työikäisten määrän lisäksi myös vieraskielisten osuus työikäisistä.

– Esillä on ollut ainakin malli, jossa valtionosuusrahoituksen perustana olisi yksinomaan työikäisten määrä. Useilla kunnilla on käsitys, että myös kotoutumiskoulutus rahoitettaisiin tällä perusteella. Tämä on ymmärrettävästi herättänyt etenkin pääkaupunkiseudun kunnissa huolta rahoituksen riittävyydestä ja kotoutumispolitiikan onnistumisesta, Lohikoski sanoo.

Pääkaupunkiseudulla vieraskielisten osuus kuntakokeilun asiakkaista on 48 prosenttia, kun muualla maassa se on 19 prosenttia. Työvoimakoulutuksista puolet on kotoutumiskoulutuksia, mikä rasittaa erityisesti niitä kuntia, joissa kotoutujien osuus on suuri.

– Kunnilta on tullut viestiä, että vuosittaisen valtionosuusrahoituksen kohdentamisessa tulisi huomioida työikäisten määrän lisäksi myös vieraskielisten osuus työikäisistä. Koska vieraskielisten työmarkkina-asema on kantaväestöä heikompi, on vieraskielisten osuus työttömyysturvan saajista huomattavasti väestöosuutta suurempi ja työttömyyden kesto kantaväestöä pidempi, Lohikoski sanoo.

Palveluiden tuottaminen vieraskielisille on kalliimpaa kuin suomen- tai ruotsinkielisille, sillä henkilökohtaisen tuen ja esimerkiksi tulkkipalveluiden tarve on suurempi.

– Palveluiden tuottaminen vieraskielisille on kalliimpaa kuin suomen- tai ruotsinkielisille, sillä henkilökohtaisen tuen ja esimerkiksi tulkkipalveluiden tarve on suurempi. Palveluihin on usein integroitu myös kieliopintoja, Lohikoski sanoo.

Työllisyyspalvelujen siirrosta linjattiin hallituksen puoliväliriihessä viime keväänä. Muutos liittyy hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa. Nyt käynnissä olevista työllisyyden kuntakokeiluista saadaan tietoa kokonaisuudistusta varten.