Sul­daan Said Ah­med: Mo­ga­dis­hun tur­val­li­suus­ti­lan­ne vai­kut­taa myös Eu­roo­pan tu­le­vai­suu­teen

Vasemmistoliiton kansanedustaja Suldaan Said Ahmed vieraili ensimmäistä kertaa Afrikan sarven alueella rauhanvälityksen erityisedustajan roolissaan. Matkansa aikana Said Ahmed vieraili Etiopiassa, Djiboutissa ja Somaliassa Mogadishussa sekä Somalimaassa sijaitsevassa Hargeisassa.

Keskustelut maiden päättäjien kanssa painottuivat Afrikan sarven tilanteeseen sekä Suomen rooliin rauhan edistämisen parissa.

– Rauhan edistämisessä ja ihmisten elinolojen parantamisessa on Afrikan sarvessa valtavia haasteita, joiden ratkaisut vaativat kansainvälistä yhteistyötä. Dialogi lisää ymmärrystä ja sitä kautta rauhanvälityksen edellytyksiä. Olen seurannut alueen tilannetta pitkään. On tärkeää, että keskusteluissa huomioidaan konfliktien juurisyyt sekä kaikkien osapuolten näkemykset, Said Ahmed kommentoi.

On tärkeää, että keskusteluissa huomioidaan konfliktien juurisyyt.

Said Ahmedin nimityksen on kerrottu ulkoministeriöstä pyrkivän tiivistämään entisestään Afrikan sarven alueen maiden sekä Suomen kahdenvälisiä suhteita. Kumppanuudesta Suomen kanssa kuultiin keskusteluissa myös kiitosta. Rauhanvälitys on yksi Suomen pitkäaikaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista painopisteistä.

– Nostin keskusteluissa esiin erityisesti diasporan sekä nuorten huomioimista rauhantyössä. Meidän on kyettävä luomaan nuorille uskoa tulevaisuuteen, jotta pysyvä rauha saavutetaan, Said Ahmed sanoo.

Tilanne on vaikeutunut niin poliittisten kuin aseellisten konfliktien syventyessä, minkä lisäksi historiallisen vaikea kuivuus riivaa aluetta. Ihmisiä joutuu lähtemään kotialueiltaan, mikä osaltaan horjuttaa herkkää tilannetta.

Myös Venäjän vaikutusvallan lisääntyminen alueella puhututti, ja Suomen Nato-jäsenyysprosessista oltiin Said Ahmedin mukaan keskusteluissa kiinnostuneita. Turvallisuudesta puhuttiinkin laajasti Afrikan sarven maita kohtaavien erilaisten uhkien näkökulmasta.

Said Ahmedin mukaan Suomen ylläpitämä laajan turvallisuuden näkökulma pyrkii osoittamaan, että alueellinen vakaus, demokratian vahvistaminen sekä ihmisten perustarpeiden tukeminen vaikuttaa suoraan niin Afrikan kuin Euroopan tulevaisuuteen.

– Uskon, että Suomella on paljon mahdollisuuksia tukea Afrikan sarven maita vaikeassa tiessä kohti vakautta. Ihmisten vaihtoehtoja on kyettävä lisäämään niin, ettei kenenkään ole pakko lähteä kotoaan etsimään elinkeinoa ja turvaa muualta. Tämän tulee olla yksi tärkeimmistä tavoitteista tiellä rauhaan, Said Ahmed sanoo.