Sul­daan Said Ah­med va­lit­tiin edus­kun­nan Afri­kan sar­vi -ryh­män pu­heen­joh­ta­jak­si

Eduskuntaan perustettiin Afrikan sarvi -ryhmä, jonka tarkoituksena on edistää Suomen ja Afrikan sarven maiden välisiä suhteita sekä kansanedustajien välistä yhteydenpitoa.

Afrikan sarvi -ryhmän perustamiskokous pidettiin perjantaina 27. toukokuuta. Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin kansanedustajamme Suldaan Said Ahmed ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Inka Hopsu (vihr.). Kokouksessa todettiin 28 kansanedustajan liittyneen ryhmään.

Ryhmä tukee Afrikan sarven maiden demokratiakehitystä. Ryhmä pitää myös yhteyttä Suomessa toimiviin sidosryhmiin, mukaan lukien diasporayhteisöt. Tavoitteena on järjestää yhteinen tilaisuus alueen maiden kansanedustajien kanssa syksyllä.

Afrikan sarvi -ryhmän maihin päätettiin kuuluvan Somalia, Djibouti, Etiopia, Eritrea, Sudan ja Etelä-Sudan. Eduskunnan virallisen kansainvälisen toiminnan lisäksi kansainvälisiä yhteyksiä ylläpitävät kansanedustajien perustamat ystävyysryhmät. Ystävyysryhmien toiminta on epävirallista.