”Suo­ma­lai­set ää­nes­ti­vät suun­nan­muu­tok­sen puo­les­ta ja sen on näyt­tä­vä uu­den hal­li­tuk­sen oh­jel­mas­sa”

Vasemmistoliitto julkaisi tiistaiaamuna vastauksensa hallitustunnustelija Antti Rinteen kysymyksiin. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mukaan suomalaiset äänestivät suunnanmuutoksen puolesta ja nyt Suomi on käännettävä oikeudenmukaiselle ja inhimilliselle linjalle.

– Suomi on jakautunut niihin, joilla menee hyvin, ja toisiin, jotka ovat tippumassa kelkasta. Meidän mielestämme nyt on rakennettava sellainen hallitus ja hallitusohjelma, joka kääntää tämän kehityksen ja rakentaa inhimillistä Suomea kaikille.

– Samalla uuden hallituksen tulee tavoitella kunnianhimoista ja oikeudenmukaista ilmastopolitiikkaa, joka aidosti tähtää lämpötilan nousun pysäyttämiseen 1,5 asteeseen, Li Andersson linjaa.

Vastauksissaan vasemmistoliitto haluaa uuden hallituksen korjaavan Sipilän hallituksen epäinhimillisen ja eriarvoisuutta kasvattaneen politiikan jälkiä. Vasemmistoliitto muun muassa peruisi viime hallituskaudella tehdyt perusturvaa heikentäneet indeksileikkaukset ja -jäädytykset sekä korottaisi esimerkiksi työmarkkinatukea, peruspäivärahaa, sairauspäivärahoja, vammaistukea ja opintorahaa. Aktiivimalli on peruttava.

Samalla vasemmistoliitto tekisi toisesta asteesta maksuttoman, pidentäisi oppivelvollisuusikää 18 vuoteen ja ottaisi käyttöön koulutustakuun. Yksinhuoltajien lapsilisää korotettaisiin 50 eurolla, mikä nostaisi 5200 lasta sekä 1300 aikuista köyhyydestä. Vasemmisto turvaisi lapsilisät myös toimeentulotukea saaville.

Sosiaaliturvajärjestelmää uudistettaessa vasemmistoliitto haluaa syyperusteiset etuudet yhdistettäväksi yhdeksi perusturvaetuudeksi, joka sidotaan elinkustannusindeksiin. Perusturvaan tarvitaan lisäksi tasokorotus, jotta voidaan vähentää köyhyyttä ja riippuvuutta toimeentulotuesta.

Sote-uudistusta vasemmistoliitto jatkaisi palauttamalla terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen uudistuksen päätavoitteeksi. Julkisen sektorin tulee vastata sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja pääosin niiden tuottamisesta. Terveydenhuollon tasa-arvon parantamiseksi vasemmistoliitto esittää hoitotakuuta: perusterveydenhuollon lääkäriin tulisi päästä viikossa ja maksutta. Tämän toteuttamiseksi terveyskeskusten resursseja on ryhdyttävä viipymättä parantamaan.

Hiilineutraaliuden suhteen vasemmistoliitto tavoittelee jopa hieman Rinteen kysymyksessä mainittua nopeampaa aikataulua. Suomen kaltaisten rikkaiden maiden tulisi päästä nettonegatiivisiin päästöihin jo 2030-luvun alussa. Vasemmistoliiton mielestä uuden hallituksen on otettava ilmastonmuutoksen hillintä läpileikkaavaksi strategiseksi tavoitteeksi kaikessa päätöksenteossa.

Kynnyskysymyksiä vasemmistoliitolla on muutama. Vasemmistoliitto osallistuu ainoastaan sellaiseen hallitukseen, joka tekee ihmisoikeusperustaista politiikkaa, pidättäytyy heikentämästä perusturvaa, purkaa aktiivimallin, toteuttaa terveyseroja kaventavan ja palveluketjujen yhteensovittamista parantavan sote-uudistuksen, asettaa ilmastopolitiikan raamit linjaan 1,5 asteen tavoitteen kanssa, pitää Suomen sotilasliittojen ulkopuolella sekä varmistaa työehtojen yleissitovuuden.

– Me tavoittelemme paikkaa eriarvoisuutta vähentävässä punavihreässä hallituksessa, joka on sitoutunut 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen. Punavihreiden vaalivoiton tulee näkyä niin hallitusohjelmassa kuin hallitusyhteistyöhön osallistuvien puolueiden kokoonpanossa, Li Andersson sanoo.

Vasemmistoliiton vastaukset hallitustunnustelijalle