Va­sem­mis­to­liit­to on yri­tys­vas­tuun #yk­kös­ket­jus­sa

Vasemmistoliitto tukee yli 70 yrityksen, kansalaisjärjestön ja ammattiliiton tänään käynnistämää #Ykkösketjuun-kampanjaa, jonka tavoitteena on saada suomalaiset puolueet sitoutumaan yritysvastuulain säätämiseen.

Lailla velvoitettaisiin suomalaiset yritykset selvittämään toimintansa ihmisoikeusvaikutukset ja puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin.

– Kampanja on mahtava juttu, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson iloitsee.

– Vasemmistoliitto on pitkään vaatinut yritysvastuulain säätämistä Suomeen, eli sikäli olemme jo kampanjan nimen mukaisesti ykkösketjussa. Toivottavasti nyt muutkin puolueet heräävät asian tärkeyteen. Meille on itsestään selvää, että yritysvastuulain tulee sisältyä seuraavan hallituksen ohjelmaan.

Kansanväliseen liiketoimintaan liittyy myös haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia. Suomalaisyrityksenkin maailmanlaajuisista tuotanto- ja arvoketjuista on paljastunut työelämän perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien loukkauksia.

– Tämä osoittaa, etteivät vapaaehtoisuuteen perustuvat vastuunormit riitä, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen sanoo.

Sarkkisen mukaan monet suomalaisyritykset toimivat vastuullisemmin kuin mitä nykylainsäädäntö edellyttää ja näkevät paljon vaivaa globaalien arvoketjujensa ihmisoikeusvaikutusten kartoittamiseksi ja ongelmien korjaamiseksi.

– Kaikki yritykset tulee velvoittaa tekemään sama. Ja tämän niin sanotun huolellisuusvelvoitteen täyttämättä jättämisestä pitää tulla sellaiset sanktiot, että yritysten on tosiaan viisainta toimia yritysvastuulain mukaisesti.

– #Ykkösketjuun-kampanjan tavoittelema laki hyödyttäisi kaikkia rehellisiä ja vastuullisia yrityksiä ja niiden työntekijöitä. On hienoa, että moni tunnettu suomalaisfirma onkin lähtenyt kampanjaan mukaan. Ei ole oikein, että jotkut voivat saada kilpailuetua polkemalla ihmisoikeuksia, Sarkkinen toteaa.

 

Lisätiedot

Li Andersson

040 508 6897

 

Hanna Sarkkinen

050 512 2606