Tuo­miois­tuin­mak­su­jen ko­ro­tus­ten vai­ku­tuk­set sel­vi­tet­tä­vä

Matti Semi on huolissaan tuomioistuinmaksujen vaikutuksista ihmisten oikeusturvaan. Juha Sipilän hallitus nosti merkittävästi tuomioistuinmaksuja ja korotukset tulivat voimaan 1.1.2016. Korotukset olivat huomattavia kaikissa tuomioistuimissa Suomessa. Muutoksella tavoiteltiin paitsi tuomioistuintulojen lisääntymistä myös maksujen ohjausvaikutuksen tehostumista. Korotusten lisäksi aikaisemmin ilmaiseksi käsiteltyjä asioita muuttui maksullisiksi.

– Epäselvää kuitenkin on, miten ohjausvaikutus määritellään ja kehen se kohdistuu. Tärkeintä onkin miettiä, miten maksujen korotus ja maksullisuuden laajentaminen ovat vaikuttaneet ihmisten oikeusturvaan. Vaikka kaikkien vähävaraisimmat voivat vapautua maksuista, ihmisen taloudellinen tilanne vaikuttaa oleellisesti siihen, kuinka korkea kynnys asioita on viedä eteenpäin, Matti Semi sanoo.

Tuomioistuinten tulokertymien kasvattaminen ei voi mennä perusteluissa ihmisten oikeusturvan varmistamisen edelle. Korkeita maksuja ei voi myöskään perustella ohjausvaikutuksella, jos ohjausvaikutus tosiasiallisesti kohdistuu yksipuolisesti pienituloisiin.

Korotusten lisäksi aikaisemmin ilmaiseksi käsiteltyjä asioita muuttui maksullisiksi. Esimerkiksi lähestymiskieltoasiassa maksu on nyt 260 euroa, kun se aiemmin oli maksutonta. Maksua ei peritä, jos lähestymiskielto määrätään tai hakija on oikeutettu oikeusapuun taloudellisista syistä.

– Voidaan kuitenkin aiheellisesti kysyä, nouseeko kynnys hakea lähestymiskieltoa liian suureksi. Vuonna 2019 hakemusten määrä oli enää 60 prosenttia siitä, mitä se oli ennen maksukäytännön muuttamista. Tahot, jotka tekevät työtä väkivallan tai vainon uhrien kanssa, ovat kehityksestä hyvin huolissaan. Hakemusmaksu vaikeuttaa heidän mukaansa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien avunsaantia.

Maksuja korotettiin asiasta ja tuomioistuimesta riippuen 50-500 euroa, mutta esimerkiksi markkinaoikeudessa korotukset olivat vieläkin kovempia.

– Markkinaoikeudessa käsiteltävien asioiden korkea oikeudenkäyntimaksu on erityisesti pk-yrittäjille korkea. Vuonna 2020 maksu on yrityksille 2050 euroa. Ennen kuin uusi tuomioistuinmaksulaki tuli voimaan vuonna 2016, maksu oli 244 euroa.

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

– Tuomioistuinten tulokertymien kasvattaminen ei voi mennä perusteluissa ihmisten oikeusturvan varmistamisen edelle. Korkeita maksuja ei voi myöskään perustella ohjausvaikutuksella, jos ohjausvaikutus tosiasiallisesti kohdistuu yksipuolisesti pienituloisiin.

Matti Semi teki kirjallisen kysymyksen tuomioistuinmaksujen korottamisen vaikutuksista ihmisten oikeusturvaan.