Va­sem­mis­to­lii­ton puo­lue­val­tuus­to: Psy­ko­te­ra­pia ei saa kat­ke­ta työ­ti­lan­teen muu­tok­seen

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto vaatii sosiaali- ja terveysministeriöltä selkeää ohjeistusta Kelalle psykoterapian jatkumisen mahdollistamiseksi toimeentulotukiasiakkaille. Lisäksi psykoterapeuttien koulutus on toteutettava julkisin varoin, jotta terapiahinnat saadaan laskemaan.

Kun toimeentulotuki on siirretty Kelan vastuulle, yhä useampi toimeentulotuen saaja ei enää saa tukea Kelan korvaaman psykoterapiakustannusten omavastuuosuuksiin. Omavastuuosuus on 100-300 euroa kuukaudessa. Siitä selviäminen tuottaa vaikeuksia monelle työssäkäyvällekin, mutta perusturvan varassa elävälle se on mahdottomuus.

Ei ole tavatonta, että masentunut uupuu ja jää sairaslomalle tai työttömäksi kesken terapian ja joutuu siksi turvautumaan toimeentulotukeen. Terapia ei saisi tällaiseen elämänmuutokseen katketa. Jos niin käy, pahimmassa tapauksessa terapiaan käytetty aika sekä potilaan ja yhteiskunnan taloudellinen panos menevät hukkaan. Pahimmillaan kuntoutettava voi jäädä jopa entistä heikompaan kuntoon, jos terapia jää kesken.

Psykoterapian kuluja hillitsisi se, että terapeuttien koulutus tapahtuisi maksuttomasti yliopistoissa julkisin varoin. Nykyinen maksullinen koulutus siirtyy terapiahintoihin, jolloin ihmisten mahdollisuus saada apua usein riippuu heidän varallisuudestaan. Lisäksi psykoterapian saatavuus on turvattava myös julkisessa terveydenhuollossa.

Lisätiedot:

Pia Lohikoski, vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja, 050 362 9496