Tor­jum­me päät­tä­väi­ses­ti il­mas­ton­muu­tos­ta

Tutkimusten mukaan ilmastomme lämpenee, ja viime vuosina on jatkuvasti mitattu uusia maailmanlaajuisia lämpöennätyksiä. YK:n alaisen, kansainvälisen IPCC-ilmastonmuutospaneelin vuoden 2018 raportin mukaan ilmaston lämpeneminen pitäisi pysäyttää 1,5 asteeseen hiilidioksidipäästöjä jo 2020-luvulla jyrkästi leikkaamalla ja päästöttömyyteen vuoteen 2050 tähtäämällä. Aika onkin käymässä vähiin: mikäli emme toimi heti, ilmastonmuutos saattaa äityä hallitsemattomaksi. Se tarkoittaisi, että elämä maapallolla nykyisessä muodossaan ei voi jatkua.

Suomessa ilmastonmuutoksen seuraukset suuria

Ilmastonmuutoksen eteneminen ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen vaikuttavat ihmisten arkeen ja elinolosuhteisiin kaikkialla maailmassa – myös Suomessa, missä ilmastonmuutos nostaa keskilämpötilaa maailman keskiarvoa nopeammin. Meillä ilmaston arvellaan lämpenevän noin 2–5 astetta vuoteen 2050 mennessä. Se muun muassa lisäisi sademääriä sekä metsäpaloja ja kasvattaisi metsiä ja maataloutta uhkaavien tuhoeläinten määrää. Toisaalta on myös mahdollista, että erittäin nopeasti etenevä ilmastonmuutos heikentäisi Pohjois-Eurooppaa lämmittävää Golfvirtaa merkittävästi, jolloin Suomen keskilämpötila laskisi noin kymmenellä asteella muuhun maailmaan verrattuna.

Ilmastonmuutoksen eteneminen – ja sen torjuntapyrkimys – kytkeytyy ihmisten arkeen ja elintapoihin. Asuminen, ruoantuotanto ja -kulutus sekä liikkuminen muodostavat yhdessä merkittävän osan ihmisten hiilijalanjäljestä. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen kietoutuvat myös vahvasti yhteiskunnalliseen eriarvoistumiseen.

Ilmastonmuutoksen torjunnan on oltava lähtökohta kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Koska aikaa ei ole hukattavissa, on ilmastonmuutoksen torjunnan oltava lähtökohta aivan kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Siksi vasemmistoliitto ajaa Suomeen kestävää rakennemuutosta, joka parantaisi ympäristön tilaa ja lisäisi oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia. Tuon muutoksen ytimessä ovat asumisen, liikenteen, maatalouden ja energiankäytön hallittu uudelleenorganisointi sekä hallittu siirtyminen kiertotalouteen, jossa resurssit ja ravinteet pyritään käyttämään uudelleen ja neitseellisten raaka-aineiden sekä uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö minimoidaan. Meidän uudistuksessamme turvataan sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kansantaloudellinen kestävyys että liiketoiminnan toimintaedellytykset kamppailussa ilmastonmuutoksen aiheuttamia uhkia vastaan.

Me olemme viimeinen sukupolvi, joka voi pysäyttää ilmaston lämpenemisen. Keinot ilmastokriisin ratkaisemiseksi ovat tiedossa, nyt tarvitaan vain päättäväisiä toimia – aikaa on vähän, mutta yhdessä tekemällä onnistumme.