Va­sem­mis­to­liit­to käyn­nis­tää si­säi­sen kes­kus­te­lun se­kä lin­jo­jen tar­kis­ta­mi­sen ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kas­taan

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut Venäjän helmikuussa Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan myötä.

Muuttuneessa tilanteessa Vasemmistoliiton puoluehallitus on päättänyt aloittaa valmistelu- ja selvitystyön, joka pohjustaa puolueen ulko- ja turvallisuuspoliittisten linjausten mahdollista uudelleen muotoilua ja linjaamista. Selvitystyöllä käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja ja arvioidaan niiden vaikutuksia Suomen ja Euroopan turvallisuuteen. 

Linjauksia ryhdytään valmistelemaan pikaisesti, jotta niiden käsittely on mahdollista viimeistään kesäkuussa pidettävässä puoluekokouksessa.

Puolue voi tarvittaessa kutsua nopella aikataululla yhteiskokouksen, mikäli kannanmuodostus ei voi odottaa puoluekokoukseen. 

Vasemmistoliiton keskeisistä kannoista päätetään lähtökohtaisesti puoluekokouksessa. Puoluekokousten välillä keskeisistä hallitusyhteistyöhön vaikuttavista kynnyskysymyksistä päätetään puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksessa. Puolue voi kutsua koolle yhteiskokouksen tarvittaessa nopealla aikataululla, mikäli kannanmuodostus ei voi odottaa puoluekokoukseen. 

Ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta keskustellaan myös Vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa maaliskuussa. Aiheesta järjestetään myös kaksi puolueen jäsenille suunnattua seminaaria.