Va­sem­mis­to­liit­to osal­lis­tuu hal­li­tusyh­teis­työ­hön – ta­voit­tee­na po­li­tii­kan suun­nan­muu­tos ja oi­keu­den­mu­kai­sem­pi Suo­mi

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuston yhteiskokous on päättänyt, että vasemmistoliitto osallistuu hallitusyhteistyöhön. Puolueen ministereiksi nimettiin Li Andersson sekä kaksivuotiskausille Aino-Kaisa Pekonen ja Hanna Sarkkinen.

Puolue järjesti hallitukseen osallistumisestaan neuvoa-antavan jäsenäänestyksen. Puolueen jäsenkunta kannatti hallitusyhteistyöhön osallistumista ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous päätyi kannattamaan hallitukseen osallistumista yksimielisesti.

– Kentän vahva tuki kuvastaa, että hallitusohjelma onnistuu hyvin monissa vasemmistoliiton keskeisimmissä tavoitteissa, kuten aktiivimallin perumisessa, perhevapaiden uudistamisessa, subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisessa, oppivelvollisuuden pidentämisessä sekä puolueen mallin mukaisessa sote-ratkaisussa, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Opetusministeriksi valittiin odotetusti vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Sosiaali- ja terveysministerin salkun vasemmistoliitto päätti jakaa kahdelle kaksivuotiskaudelle. Päätöksellä puolue pyrki nostamaan lisää taitavia tekijöitään eturiviin ja jakamaan valtaa tasaisemmin.

– Vasemmistoliitolla oli ministerivalintoihin liittyen positiivinen ongelma. Meillä on taitavia tekijöitä enemmän kuin salkkuja jaettavaksi. Lisäksi vallan ja vastuun jakaminen on minusta yhdenvertaisuutta korostavalle liikkeelle hyvin sopiva ratkaisu, Andersson sanoo.

Ensimmäisen kaksivuotiskauden sosiaali- ja terveysministerin salkkua hoitaa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän nykyinen puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen.

– Palveluita ja etuuksia on tähän asti kehitetty eritahtisesti ja erillään. Niiden yhteen toimivuutta on parannettava vastaamaan ihmisten todellisia tarpeita, tähän on nyt upea mahdollisuus kuin Suomi tekee sekä sosiaali- terveydenhuollon että sosiaaliturvan uudistuksen, Pekonen sanoo.

Toisen kaksivuotiskauden ajan salkkua hoitaa vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen.

– Olen tyytyväinen puolueen ratkaisuun jakaa valtaa ja vastuuta. Sosiaali- ja terveysministerin tehtävä on vastuullinen ja innostava tilanteessa, jossa sosiaaliturvaan tehdään parannuksia ja käynnistetään historiallinen sosiaaliturvan uudistus, Sarkkinen sanoo.

 

Lue myös:
Vasemmistoliiton jäsenkunta kannatti hallitukseen osallistumista äänivyöryllä