Verk­sam­hets­le­dar­na

Till verksamhetsledarnas uppgifter hör att sköta och utveckla distriktets organisationsverksamhet och information i samarbete med olika aktörer och intressentgrupper inom regionen, att planera valkampanjerna och att delta i förverkligandet av dem. Arbetsområdena har indelats i fem stordistrikt, varje verksamhetsledare har två eller tre distriktsorganisationer på sitt ansvar.

E-mail-adresser: förstanamn.efternamn@vasemmistoliitto.fi.

Södra området: Helsingfors och Nyland
Toni Asikainen, tel. 040 664 5901

Västra området: Egentliga Finland, Satakunta och Tavastland
Raisa Ranta, tel. 040 768 7078

Mellersta området: Birkaland, Mellersta Finland och Österbotten
Aapo Niemi, tel. 040 828 3155

Birkaland, byråskötare
Tiina Jalava, tel. 050 443 4164, pirkanmaanvas@pirkanmaanvas.fi

Östra området: Norra Karelen, Norra Savolax och Sydöstra Finland
Hanna Niemi, tel. 040 517 0017

Norra området: Kajanaland, Norra Österbotten och Lappland
Jaakko Alavuotunki, tel. 0500 584 055