Princip­pro­gram och mål

Vänsterförbundet bygget ett rättvist och hållbart samhälle

Vänsterförbundet bygger ett ekologist hållbart och socialt rättvist samhälle. Principprogrammet beskriver de värden som vägleder oss i denna mission både nu och under de kommande årtiondena.

Läs här principprogrammet i pdf-format som godkänts i partikongressen år 2022.

En ny välfärds tid

Vänsterförbundet anser att rätten att bestämmma och vara tillhör oss alla. Vi alla förtjänar ett gott liv och en ren omgivning. Vi vill försäkra en bättre framtid för kommande generationer. Vänsterförbundet jobbar för ett demokratiskt Finland och en demokratisk värld där det internationella samfundet strävar efter fred och samlevnad istället för krig och polarisering. Principprogrammet samlar mellan två pärmar en mängd målsättningar för ett gott liv, ett bra samhälle och för att göra världen bättre.

Läs här om Vänsterns målsättningar för åren 2022-2025 som godkänts i partikongressen år 2022.

Ett nytt hopp stiger i Europa

En ny vänstervision inspirerar folkrörelser som är kritiska mot kapitalism i hela Europa. Tillsammans säger vi att ett annorlunda Europa är möjligt. Framtiden är här i våra händer och historien tar aldrig slut. Bekanta dig med den europeiska vänsterns manifest!

Läs Party of the European Lefts manifest (pdf)