Va­sem­mis­to­lii­tol­ta kes­kus­te­lua­loi­te päih­de­po­li­tii­kas­ta

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jätti tänään eduskunnan puhemiehelle keskustelualoitteen kansallisen päihdepolitiikan suunnasta.

– Päihdekeskustelu käy nyt kuumana eri puolilla maailmaa. Lähivuosina myös Suomessa keskustellaan paljon päihteistä, joten eduskunnan ei pidä jäädä keskustelun ulkopuolelle, aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja, vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula sanoo.

Viimeaikainen yhteiskunnallinen kehitys on nostanut esiin tarpeen tarkastella päihdepolitiikkaa laajemmin.

Suomalainen päihdepolitiikka on ollut pitkälti alkoholipolitiikkaa, mutta viimeaikainen yhteiskunnallinen kehitys on nostanut esiin tarpeen tarkastella päihdepolitiikkaa laajemmin, aloitteessa todetaan.

Alkoholin lisäksi erityisesti nuoret aikuiset kokeilevat muitakin päihteitä. Huumeidenkäyttö ja sen mukanaan tuomat lieveilmiöt ovat lisääntyneet Suomessa läpi 2000-luvun. Samalla lääkkeiden ja huumeiden lailliset ja laittomat markkinat ovat viime aikoina limittyneet.

Asia puhututtaa myös maailmalla. ”Huumeiden vastainen sota” on julistettu epäonnistuneeksi ja päihteiden kriminalisointeja on paikoin kevennetty.

Lähivuosina yhteiskunnan eri toimijat tulevat haastamaan politiikan ottamaan kantaa ainakin käytön rikosoikeudelliseen sääntelyyn, huumaavia ominaisuuksia sisältävien aineiden lääkekäytön sääntelyyn, päihdehoidon saatavuuteen, ainetestaukseen, huumekuolemien kasvutrendiin ja niin edelleen.

Toivomme suomalaisen päihdepoliittisen kokonaislinjan hahmottelua.

Monet päihdeongelmat odottavat edelleen ratkaisuaan. Merkittävä osa rikollisuudesta, järjestyshäiriöistä, mielenterveysongelmista, onnettomuuksista ja lastensuojelutarpeista on kytköksissä päihteisiin. Silti vain harva päihderiippuvainen saa hoitoa ja ongelmakäyttöön liittyvän stigman vuoksi käyttäjät ovat myös erityisen alttiita muille oikeusloukkauksille.

– Yksittäisiin päihteisiin ja päihdepolitiikan hienosäätöön keskittyneen kansallisen päihdekeskustelun sijaan toivomme suomalaisen päihdepoliittisen kokonaislinjan hahmottelua muuttuneessa tilanteessa, Anna Kontula sanoo.