Va­sem­mis­ton esi­tyk­set elä­ke­läis- ja hoi­va­köy­hyy­den vä­hen­tä­mi­sek­si

Sosiaali- ja terveysministeri, kansanedustajamme Hanna Sarkkinen esitteli Helsingin Malmilla pidetyssä tilaisuudessa vasemmistoliiton linjaukset eläkeläis- ja hoivaköyhyyden vähentämiseksi tulevalla vaalikaudella.

Vasemmistoliitto esittää muun muassa osittain euromääräisiä indeksikorotuksia työeläkkeeseen sekä yhdistettyä maksukattoa sairastamisen kustannuksille.

Hanna Sarkkisen mielestä tämän hallituksen aloittamaa pienten eläkkeiden korottamista on syytä jatkaa. Lisäksi on parannettava kansaneläkkeen ja työeläkkeiden yhteensovittamista pientä työeläkettä saavien tukemiseksi.

Pienten eläkkeiden korottamista on syytä jatkaa.

– Kokoomuksen ehdottamat indeksijarrut on syytä torjua. Edellisen porvarihallituksen toteuttamien indeksijäädytysten kaltaiset toimet voisivat viedä jopa 100 euroa pienimpien eläkkeiden reaaliarvosta vaalikauden aikana. Aikamoinen suunnanmuutos, kun nykyinen hallitus on vähentänyt eläkeläisköyhyyttä korottamalla takuueläkettä yli 130 eurolla, Sarkkinen sanoo.

Vasemmistoliitto haluaa vahvistaa työeläkejärjestelmän sisäistä oikeudenmukaisuutta. Suurta työeläkettä saavien tulot ovat karkaamassa omiin sfääreihinsä samalla kun monella eläköityvällä on edessään vaatimaton työeläke.

– Vasemmistoliiton ratkaisu olisi toteuttaa eläkkeiden vuosittaiset indeksikorotukset puoliksi prosenttikorotuksina ja puoliksi euromääräisinä korotuksena. Tämä vastaisi työeläkejärjestelmän sisäisten tuloerojen kasvuun ilman, että koko eläkejärjestelmän kestävyys heikkenee, Sarkkinen sanoo.

Liian moni pienituloinen ikäihminen kamppailee sairastamisen kulujen kanssa.

Vasemmistoliitto haluaa myös rajoittaa sairastamisen kustannuksia yhdistämällä kulukatot.

– Liian moni pienituloinen ikäihminen kamppailee sairastamisen kulujen kanssa. Erityisesti paljon sairastavien kuluja on kevennettävä. Paras tapa olisi yhdistää sote-asiakasmaksujen, lääkkeiden ja sote-matkojen maksukatot. Tämän yhdistetyn maksukaton taso voisi olla noin takuueläkkeen tasolla, Sarkkinen ehdottaa.

Linjauksissaan vasemmistoliitto nostaa esiin hoivaköyhyyden käsitteen. Sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ikäihminen ei saa tarvitsemiansa sosiaali- ja terveyspalveluita ja huolenpitoa.

– Julkisuudessa olisi keskusteltava eläkeläisten euromääräisen köyhyyden lisäksi enemmän myös hoivaköyhyydestä, jossa osalla ikäihmisistämme ei taloudellisista syistä tai hoivajärjestelmään liittyvien ongelmien takia ole tarvitsemaansa hoivaa. Jokaisella suomalaisella on oikeus ikääntyä turvallisin mielin, ilman kohtuuttomia huolia toimeentulosta, arjessa pärjäämisestä tai palvelujen saannista, Sarkkinen sanoo.

Esitykset ovat luettavissa täältä:
Vasemmistoliiton llinjat eläkeläis- ja hoivaköyhyyden vähentämiseksi