The Left and the Fu­tu­re of Eu­ro­pe – Väl­kom­men till de­bat­ten om väns­tern och Eu­ro­pas fram­tid!

Välkommen till Vänsterförbundets och Rosa Luxemburg Stiftelsens debatt om vänstern och Europas framtid!

Vi kommer att samla vänsteraktivister och politiker från olika länder för att diskutera och fördjupa vårt samarbete.

Kvällen inleds med en introduktion av forskaren Timo Miettinen och fortsätter med en paneldiskussion. Li Andersson, ordförande för Vänsterförbundet, kommer att sitta i panelen tillsammans med internationella gäster.

Evenemanget ordnas fredagen den 22.3 kl. 19-21 på Bruket Cafe i Helsingfors (Kaikukatu 4b). Lokalen har en tillgänglig ingång och en toalett.

Evenemangets språk är engelska.