Mei­dän Eu­roo­pas­sam­me yh­tei­set ve­ro­ra­hat käy­te­tään ih­mis­ten hy­vin­voin­tiin

Meidän visiomme: vuonna 2040 Euroopan Unioni on onnistunut tukkimaan verovuodot ja sulkemaan veroparatiisit. Maiden välinen haitallinen verokilpailu on loppunut ja kaikki jäsenmaat huolehtivat kansalaistensa vähimmäistoimeentulosta. Työntekijöiden oikeudet toteutuvat kaikkialla ja työstä maksetaan aina elämiseen riittävä palkka. Suuryritysten valta on pienentynyt, ne maksavat veronsa asiallisesti ja noudattavat lakeja kuuliaisesti, pienet yritykset pystyvät kilpailemaan suurten kanssa. Ihmisten yksityisyydestä ja kuluttajien oikeuksista huolehditaan myös digitaalisessa taloudessa. Ylisuuret pankit on pilkottu ja finanssikeinottelu on loppunut. Euroopan keskuspankin rakenteita ja julkisen talouden ohjausta on uudistettu tukemaan työllisyyttä ja hyvinvointia.

Otteita eurovaaliohjelmastamme: tällaisen EU:n haluamme.

 • Työehtojen eurooppalaisia vähimmäistasoja vahvistetaan ja sosiaaliturvalle määritellään eurooppalaiset vähimmäisstandardit.
 • Jäsenmaille annettava talouspoliittinen ohjaus ei johda työmarkkinoiden sopimuskäytäntöjen purkamiseen ja työehtosopimusten kattavuuden heikentämiseen, vaan EU kunnioittaa ja vahvistaa kansallisia yleissitovia työehtosopimuksia ja minimipalkkoja.
 • Talouspoliittinen ohjaus ja markkinasääntely eivät johda kansallisten julkisten palveluiden yksityistämiseen. Jokaisella maalla on oltava oikeus tuottaa valitsemansa palvelut julkisesti.
 • Aluekehitystukia käytetään nykyistä enemmän alikehittyneiden seutujen sosiaalisen hyvinvoinnin, työllisyyden ja koulutustason kohottamiseen.
 • Suljetaan alueella sijaitsevat veroparatiisit. Tavoitteen saavuttamiseksi veronkiertoa koskevissa kysymyksissä siirrytään määräenemmistöpäätöksentekoon.
 • Omistus- ja edunsaajatiedot ovat avoimia.
 • Otetaan käyttöön julkinen maakohtainen kirjanpito, jolla voidaan tehdä näkyväksi suuryritysten aggressiivista verosuunnittelua.
 • Kilpailulainsäädäntö ehkäisee yksityisten monopolien syntyä ja puuttuu niiden toimintaan.
 • Säädetään yritysvastuudirektiivi, jonka tavoitteena on ehkäistä ihmisoikeusriskejä yritysten arvoketjuissa.
 • Otetaan käyttöön EU:n laajuinen rahoitusmarkkinavero hillitsemään finanssikeinottelua.
 • Talletuspankit, investointipankit ja vakuutusyhtiöt erotetaan selkeästi toisistaan. Pankit, jotka ovat liian suuria kaatumaan, pilkotaan.
 • Vapaakauppa- ja investointisopimusten kestävän kehitysten velvoitteiden sitovuutta vahvistetaan ja investointisopimuksiin ei luoda kansallisen oikeusprosessin jyrääviä oikeudellisia menettelyjä.
 • Kehittyvien maiden tarpeet huomioidaan kauppapolitiikassa.

Lue sivuillamme koko europarlamenttivaaliohjelmamme tai lataa se PDF-tiedostona.

Vaaliteemat

Mei­dän Eu­roo­pas­sam­me il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta luo uut­ta työ­tä ja hy­vin­voin­tia

Nyt on aika aloittaa ilmastohyvinvoinnin aika. Ilmastonmuutoksen ratkaiseminen on meidän aikamme suurin tehtävä ja meillä on joka tapauksessa edessämme suuri muutos. Kun Eurooppa toimii eturintamassa ilmastonmuutoksen torjunnassa, saamme luotua tälle mantereelle ilmastotyöpaikkoja ja uutta hyvinvointia.

Lue lisää

Mei­dän Eu­roop­pam­me ra­ken­taa rau­haa ja vah­vis­taa ih­mi­soi­keuk­sia

EU on historian onnistunein rauhanprojekti. Pidetään se myös sellaisena. Haluamme, että EU auttaa hädänalaisia, ajaa vastuullista globaalipolitiikkaa ja toimivaa demokratiaa. Meidän Euroopassamme äärioikeiston nousu pysäytetään tasa-arvolla ja yhdenvertaisuudella.

Lue lisää