ELEKT­RO­NISK RÖST­NING – IN­STRUK­TIO­NER FÖR RÖST­NING

Välkommen till Vänsterförbundets elektroniska partikongressrepresentantval 2022! 

Om du är röstberättigad i Vänsterförbundets kongressval 2022 och medlemsvalen hålls elektroniskt i ditt område kan du rösta via denna sida. I detta val kommer att väljas varje valkrets representanter för Vänsterförbundets 10–12.6 partikongress i Björneborg. 

Läs dessa röstanvisningar innan du går till valurnorna. 

Alla medlemmar i Vänsterförbundet som har betalat sin medlemsavgift för 2021 (senast den 31 december 2021) har rösträtt i partikongressvalen. (Vänsterförbundets regler, 16 §)   

Rösttiden för val varierar beroende på valkrets. 

Elektroniska val hålls i femton valkretsar, vilka är: 

Södra Karelen 21.3. – 3.4.2022
Helsingfors 28.3. – 7.4.2022
Östra och mellersta Nyland 28.3. – 7.4.2022
Jyväskylä 28.3. – 8.4.2022
Mellersta Finland-Syd 28.3. – 8.4.2022
Mellersta Finland-Nord 28.3. – 8.4.2022
Kymmenedalen 21.3. – 3.4.2022
Västra Nyland 28.3. – 7.4.2022
Birkaland-Syd 28.3. – 8.4.2022
Birkaland-Norra 28.3. – 8.4.2022
Norra Karelen 21.3. – 3.4.2022
Norra Savonia 21.3. – 3.4.2022
Tammerfors 28.3. – 8.4.2022
Åbo 23.3. – 29.3.2022
Vanda 28.3. – 7.4.2022

I dessa valkretsar går det även att brevrösta. Kontakta din lokala distriktschef eller regionanställd för mer information om poströstning. 

I Lapplands, Kajanalands och Norra Österbottens stadsdelar förrättas val helt genom brevröstning och elektronisk röstning är inte möjlig i dessa områden. 

I valkretsar där inte fler kandidater nomineras än det finns platser i valkretsen inom deadline kommer inget val av partirepresentanter att hållas.  

Inlogging på röstningstjänsten 

>>>RÖSTNINGSLÄNK: KLICKA HÄR OCH DELTA PARTIETS KONGRESSVAL. 

Du kan rösta genom att logga in på den elektroniska rösttjänsten. 

Ditt användarnamn är din e-postadress i medlemsregistret. Om du inte kommer ihåg ditt lösenord kan du beställa ett nytt lösenord från inloggningsskärmen genom att klicka på länken ”Tilaa uusi salasana” (Beställ ett nytt lösenord). 

Alternativt du kan logga in med ditt telefonnummer som är inlagt i medlemsregistret. I detta fall får du en engångskod för inloggning på din telefon via SMS. 

Notera! När du loggar in med ett sms ange ditt telefonnummer i formatet 0401234567, utan det internationella + 358-ID. 

Röstning 

När du har loggat in öppnas följande vy som visar dig i vilket val du har rösträtt:

Vaalinäkymä
Vaalinäkymä

Kontrollera nu att du endast har rösträtt i valet av din egen valkrets. Om du har rösträtt i ett valkrets som du inte tror att du är medlem i, eller om du inte har rösträtt som du tycker att du borde ha, kontakta något av följande nummer: 

Partikonferens samordnare: Milka Tommila, 040-8212002 

Om röstinformationen är korrekt, tryck på siirry äänestämään.” (gå till omröstningen) 

Omröstningarna ser ut så här: 

Äänestysnäkymä
Äänestysnäkymä

Numrera kandidaterna i prioritetsordning, börja med nummer 1. 

Du får rösta på lika många kandidater som det finns representanter från din valkrets i partikonventet, upp till högst tio kandidater. Du behöver inte rösta på det maximala antalet kandidater. I det här fallet kommer dock din rösts vikt att minska. (Vänsterförbundets regler, 17 §) 

När du har valt dina kandidater, tryck: ”Siirry eteenpäin.” (gå vidare) 

Du får en sammanfattning av dina röster: 

Vahvistusnäkymä
Vahvistusnäkymä

Valet av partifullmäktigerepresentanter genomföras personligt, proportionell valmetod, där antalet röster som avgivits av kandidaten på första plats ska vara lika med hur många kandidater väljaren har röstat på. Andraplatsens röster samma som förstaplatsens röster minus en, tredjeplatsens röster samma som förstaplatsens röster minus två osv. (Vänsterförbundets regler, 17 §) 

Om du är nöjd med de kandidater du har valt, tryck på ”vahvista äänesi.”(bekräfta din röst) 

Om du vill redigera omröstningen, tryck på ”palaa takaisin”(gå tillbaka) 

När du har verifierat din röst ser du följande vy: 

Vahvistusnäkymä
Vahvistusnäkymä

Grattis! Du har nu framgångsrikt röstat i Vänsterförbundets första elektroniska partikongressrepresentantval! Se till att logga ut från tjänsten genom att klicka på knappen ”Kirjaudu ulos”(logga ut)  i det övre högra hörnet. 

Att överväga.

Den elektroniska röstningen i alla valkretsar sköts centralt genom röstningstjänsten. Endast efternamn och förnamn på kandidaterna anges, men inte övriga information. 

Det är upp till distriktsorganisationerna och kandidaterna själva att presentera kandidaterna mer i detalj. För mer information om kandidater, kontakta din distriktsorganisations kommunikationskanaler eller kontakta ditt distrikts förvaltare eller anställda. 

Om du behöver teknisk rådgivning angående valet, vänligen kontakta: 

Telefonrådgivning inför partikongressval 21.3.–10.4. 

Servicetider 10–15 

Partikonferens samordnare: Milka Tommila, 040-8212002