Hit­ta din kan­di­dat

Finlands första välfärdsområdesval handlar om hur och på vems villkor vi ordnar social- och hälsovårdstjänsterna som är så viktiga för oss alla.

Vi vill att alla får hjälp och vård när de behöver det. Vi försvarar närservice och offentlig serviceproduktion. Vi vill säkerställa att skattemedlen används för att bygga det gemensamma välbefinnandet och inte för privata företags vinster. Arbetsvillkoren för branschens arbetstagare bör vara i skick och arbetstagarna ska må bra i sitt arbete.

Hitta din egen kandidat till välfärdsområdesvalet i kandidatgalleriet. Du kan också stödja den kandidat som du har valt via kandidatgalleriet och hjälpa oss att säkra så många fullmäktigeplatser som möjligt för vänsterförbundets kandidater på välfärdsområdena runt om i landet. Donationer är ett viktigt sätt för många kandidater att finansiera sin valkampanj.

Välfärd kräver handling. Välj Vänstern.

Tack för att du är med!