Välfärd­sområ­des­va­let 2022

Välfärd kräver handling. Vi arbetar för att vård och hjälp ska vara nära och tillgänglig för alla, överallt i Finland. Människors välmående ska gå före storföretagens intressen och arbetare ska kompenseras rättvist för sitt arbete. Hälsa och välfärd tillhör alla, inte bara de få! Välj vänstern.

Förhandsröstning för välfärdsområdesvalet i Finland 12–18.1, förhandsröstning utomlands 12–15.1, valdag den 23.1.2022

Läs mera om valet

VÄLFÄRDSOMRÅDES-VALPROGRAMMET 2022

Välfärdstjänsternas framtid avgörs i januari.

Kol­la in pro­gram­met här:

HITTA DIN KANDIDAT

Hitta din egen kandidat i kandidatgalleriet.

Hit­ta din kan­di­dat här: