Väns­terför­bun­dets med­lems­val

Vänsterförbundets kongressval

Om du är röstberättigad i Vänsterförbundets kongressval 2022 och medlemsvalen hålls elektroniskt i ditt område kan du rösta via denna sida.

I detta val kommer att väljas varje valkrets representanter för Vänsterförbundets 10–12.6 partikongress i Björneborg. 

Röstningstider och -metoder varierar beroende på region. För mer information, kontakta din regionala arbetare och röstinstruktioner.

Inlogging på röstningstjänsten 

>>>RÖSTNINGSLÄNK: KLICKA HÄR OCH DELTA PARTIETS KONGRESSVAL.