Mer­ja Kyl­lö­nen

Merja Kyllönen

Valkrets: Uleoborg

Epost: merja.kyllonen@eduskunta.fi

Telefon: (09) 432 1

https://merjakyllonen.fi/

MERJA KYLLÖNEN (Född 1977) är riksdagsledamot, före detta Europaparlamentariker och bioanalytiker från Suomusalmi. Hon har även fungerat som trafikminister.

Jag tycker Finland behöver framåt- och framtidsblickande lösningar där man satsar på utbildning och att stärka människors kunnande. Förändringar i arbetslivet bör också lösas på ett hållbart sätt. Vi tar klimat- och miljöfrågor på allvar och sköter dem på ett socialt rättvist sätt som beaktar folks möjligheter att svara på dessa utmaningar.

Vänsterförbundet är mitt parti eftersom dess beslutsfattning alltid kretsat kring människan och fred. Mänsklighet och medmänsklighet lotsat besluten som i sin tur är framåtblickande och strävar till att hålla alla människor med i vardagen på ett rättvist sätt. 

I politiken får man mest gjort då man bekantar sig med och läser sig in på nya saker, är intresserad, vågar se på saker på lång sikt, utmanar sig själv varje dag och är färdig att samarbeta med alla. Se inte någonsin ner på någon annans tankar: För även in utmanande och krångliga situationer kan det finnas möjligheter för att saker förändras om man skapar goda förutsättningar för det.

Utskott

  • Stora utskottet
  • Försvarsutskottet

Tillbaka till riksdagsledamöter